FoodFakty.pl

FoodFakty.pl to platforma wymiany kluczowych informacji przygotowanych przez profesjonalistów
dla profesjonalistów. Pozwala „zabieganej” kadrze managerskiej na szybkie i syntetyczne zapoznanie
się z nowościami w przepisach prawnych, standardach jakości i bezpieczeństwa, nowych
technologiach, badaniach, trendach, ofercie szkoleniowej, poprzez portal, e-mail, komórkę oraz
media społecznościowe.

FoodFakty kierowane są do menedżerów firm produkcyjnych, działów jakości oraz kupców sieci
handlowych. Są to osoby podejmujące ważne decyzje o zakupach w swoich organizacjach. Nasi
czytelnicy to kierownicy działów jakości, laboratoriów, pełnomocnicy do spraw jakości, dyrektorzy
jakości, R&D, marketingu, technolodzy, szefowie produkcji, inżynierowie i wyższa kadra managerska.

foodfakty.pl