Katarzyna Wójcicka

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów europejskich, certyfikowany doradca w sieci „Linking Science to Business” (Eurobiobiz, Komisja Europejska), członek zespołów projektowych B+R, nadzorowała przygotowanie międzynarodowego projektu nagrodzonego przez Krajowy Punkt Kontaktowy i zgłaszanego w 6 Programie Ramowym UE. Z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami o profilu produkcyjnym, usługowym i doradczym dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i suplementów diety, gdzie nadzorowała wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz akredytację laboratoryjnych metod badawczych.