Prof. dr hab. Mirosław Słowiński

Prof. dr hab. Mirosław Słowiński zatrudniony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, absolwent specjalizacji technologia mięsa Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie. W latach 1998 – 2009 członek kolegium redakcyjnego czasopisma branżowego Mięso i Wędliny. Współautor m.in. serii książek Technologia produkcji wędlin wydawanych przez Polskie Wydawnictwo Fachowe oraz podręcznika Mięso. Nauka i technologia wydanego przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie. Autor ponad 300 artykułów z zakresu technologii mięsa. Wykładowca na szeregu kursach i szkoleniach dla pracowników przemysłu mięsnego.