Hanna Wachowska

Hanna Wachowska – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w J.S. HAMILTON POLAND S.A. Od blisko 20 lat zajmuje się rozwojem metod oznaczania szerokiego spektrum parametrów w żywności, paszach, próbkach środowiskowych oraz opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z wykorzystaniem technik instrumentalnych (GC, HPLC). Zapoczątkowała dynamiczny rozwój technik chromatograficznych w firmie, głównie w analizie żywności i pasz. W późniejszym okresie przejęła nadzór nad dalszymi pracami wdrożeniowymi w całym laboratorium. Z uwagi na posiadane duże doświadczenie w zakresie metod oznaczania parametrów składu, jakości i chemicznych zanieczyszczeń żywności, a także wiedzę w obszarze przepisów prawa krajowego i unijnego jest konsultantem dla podmiotów branży spożywczej.