dr inż. Przemysław Tronina

Właściciel firmy Consilium | żywność i pasze specjalizującej się w audytowaniu, szkoleniach i doradztwie w zakresach systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów oraz transferu technologii w branżach żywnościowej i paszowej. Wiceprezes Europejskiego Instytutu Suplementów i Odżywek, członek Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek oraz audytor z ramienia uznanych jednostek certyfikujących (m.in. TÜV Rheinland, TÜV Nord, Bureau Veritas i innych). Szereg ukończonych kursów i zdobytych uprawnień w sferze systemów zarządzania jakością. W sumie ponad 12-letnie doświadczenie audytorskie, trenerskie, doradcze i badawczo-rozwojowe w przemysłach żywnościowym i paszowym.

Wykształcenie wyższe w dziedzinie biotechnologii żywności i stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności uzyskany na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Współautor szeregu publikacji naukowych w obszarach technologii żywności i biotechnologii. Ukończone studia podyplomowe w przedmiocie zarządzania jakością w przemyśle żywnościowym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ponadto, aktywny uczestnik projektów badawczo-rozwojowych, komercjalizacji wyniki badań naukowych oraz usługowego projektowania i rozwoju produktów dla branży żywnościowej.