dr inż. Marek Kieliszek

Adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych z listy JCR. Prowadził wykłady na wielu uczelniach zagranicznych. Ponadto jest stałym recenzentem w wielu czasopismach notowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR). Kierownik indywidualnego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Wpływ selenu na ocenę aktywności systemu antyoksydacyjnego komórek drożdży”. Wykonawca dwóch projektów POIG oraz grantów wewnętrznych Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie. Laureat wielu nagród naukowych. Współautor patentów międzynarodowych i krajowych oraz zdeponowanych fragmentów sekwencji nukleotydowych szczepów mikroorganizmów w bazie danych National Center for Biotechnology Information.