dr inż. Anna Bzducha-Wróbel

Adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie. Asystent (2008 r.), a od roku 2009 r. adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Wydziału Nauk o Żywności. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Biologii Molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Studia Podyplomowe z zakresu Ochrony Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Wyróżniona w ramach II Edycji Konkursu Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec oraz IV edycji konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki” (nagroda redakcyjna). Stypendystka programu Central European Exchange Program for University Studies, (University of Ljubljana, Słowenia), kursów międzynarodowych w ramach Socrates Intensive Programme (Gent University, Belgia, University of Pisa, Włochy) i innych. Naukowo interesuje się wykorzystaniem potencjału mikroorganizmów w biotechnologii składników prozdrowotnych i funkcjonalnych technologicznie oraz nutrigenomiką. Aktualnie prowadzone badania koncentruje na biosyntezie bioaktywnych β-glukanów pochodzenia drożdżowego z jednoczesną waloryzacją odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Współautorka dwóch patentów oraz jednego zgłoszenia patentowego, 32 oryginalnych prac badawczych i 8 artykułów przeglądowych (17 z nich opublikowano w czasopismach naukowych z listy JCR) oraz ponad 50 doniesień konferencyjnych.