Dr hab. Małgorzata Piecyk

Adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności SGGW. Doświadczony dydaktyk, specjalistka z zakresu analizy i oceny jakości żywności oraz z problematyki związanej z jakością badań analitycznych. Jest współautorem dwóch podręczników dotyczących tych zagadnień. Była promotorem ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich.

W jej pracy naukowej głównym nurtem badawczym jest możliwość wykorzystania różnych metod modyfikacji skrobi (enzymatyczne, hydrotermiczne) oraz interakcji ze składnikami bioaktywnymi (polifenole, błonnik) do otrzymania skrobi o niskim indeksie glikemicznym niezależnym od warunków procesów technologicznych. Wynikiem prowadzonych prac badawczych jest ponad 100 opracowań naukowych w tym 47 publikacji oryginalnych.