dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Doktor nauk prawnych (stopień uzyskany na Uniwersytecie w Maceracie we Włoszech i nostryfikowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); wspólnik Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j., z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw branży spożywczej; wykładowca prawa żywnościowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; Członkini Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Włoskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa rolnego i żywnościowego w kraju i zagranicą; prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa żywnościowego, w tym m.in. dla przedsiębiorstw branży spożywczej, radców prawnych i aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Redaktor naukowy i współautorka pierwszego na polskim rynku wydawniczym systemowego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia („Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz” Warszawa 2013 r. wyd. Wolters Kluwer Polska).